Poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet dramaattisesti monen lapsen arkeen Suomessa.

Suomessa on 2010-luvun aikana arvioitu joka kymmenennen lapsen elävän köyhyydessä. THL:n vuonna 2020 tekemien arvioiden mukaan jopa 55 000 uutta perhettä kärsii koronatilanteen vaikutuksista perheen talouteen. Tilanne koskettaa noin 100 000 lasta.

Perheiden pitkittyneet talousongelmat heijastuvat vahvasti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Köyhyys heikentää monella tapaa heidän terveyttään, hyvinvointiaan ja kehitystään. Samalla lapsille voi kasautua häpeän, osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.

ADRA Finlandin joulukampanja haluaa omalta osaltaan olla mukana tukemassa köyhyysriskissä olevia lapsia ja heidän perheitään. Joulukampanjavaroin järjestetään avustustapahtumia sekä taataan avunsaajille pitkäjänteistä tukea koko vuoden ajan ruoka-avun, lahjoitusten, taloudellisen tuen ja yhdessä olon muodossa.