Kestävän kehityksen hankkeella (Permanent Culture) tuetaan Länsi-Kenian ensimmäisen ja toisen asteen koululaisia ja heidän mahdollisuuksiaan yrittäjyyteen, teoriassa ja käytännössä. ADRA Finland toteuttaa hanketta ulkoministeriön tuella.

Oppilaita motivoidaan ottamaan vastuuta oman elämänsä ratkaisevista kysymyksistä, mahdollisuuksien mukaan irrottautumaan köyhyyden kierteestä sekä näkemään oman tulevaisuutensa tarjoamat mahdollisuudet. Säästäväisyyteen sekä sosiaaliseen vastuuseen ohjaaminen ovat osa hanketta. Hankkeessa koulujen suuret piha-alueet on otettu puutarhaviljelykäyttöön. Tämä takaa oppilaille mahdollisuuden ruokailuun kouluissa ja sadosta riittää myös myyntiin. Oppilaat itse ohjaavat puutarhaviljelytoimintaa koulujen omien kerhojen kautta.

Jo yli 1000 oppilasta 35 koulusta vanhempineen on mukana uudessa Permanent Culture -ohjelmassa. Hankkeeseen sijoitetut varat käytetään koulutuksien järjestämiseen sekä siementen, maaravinteiden ja työkalujen ostoon.

ADRA Finlandin Livelihood-hanke (Toimeentulo) puolestaan järjestää nuorten ja vammaisten ryhmille yrittäjyyskoulutuksia ja tukee jo perustettuja yrityksiä tai yritysryhmiä työnohjauksen muodossa.

Livelihood-hankkeen tuloksena on koulutettu vuoden 2014 jälkeen yli 1700 nuorta ja vammaista. Toimivia pienyrityksiä on tällä hetkellä yli 50 ja ne työllistävät noin 750 henkilöä. Kaikkiaan hanke on tuonut toimeentulon ja lisäansioita yli tuhanteen paikalliseen talouteen.

Hankkeisiin sijoitetut varat luovat edellytyksiä köyhyyden poistamiselle ja uusien työpaikkojen luomiselle. Tukesi käytetään uuden yrittäjyyskoulutuksen järjestelyihin sekä jo perustettujen yritysten toiminnan seurantaan ja neuvontaan.