Kestävän kehityksen hankkeella (Permanent culture) kasvatetaan Länsi-Kenian ensimmäisen ja toisen asteen koululaisissa sisäistä yrittäjyysasennetta, teoriassa ja käytännössä.

Oppilaita motivoidaan ottamaan ohjat omiin käsiin elämässä, irrottautumaan köyhyyden kierteestä ja näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet. Säästäväisyyteen sekä sosiaaliseen vastuuseen ohjaaminen ovat osa hanketta.

Koulujen suuret piha-alueet on otettu puutarhaviljelykäyttöön. Se takaa oppilaille mahdollisuuden ruokailuun. Sadosta riittää myös myyntiin. Oppilaat itse ohjaavat toimintaa koulun kerhojen kautta.

Tukivarat käytetään koulutuksen järjestämiseen sekä siementen, maaravinteiden ja työkalujen ostoon.

Jo 800 oppilasta 26 koulusta on ollut mukana ohjelmassa.

Livelihood-hankkeemme (Toimeentulo) järjestää nuorten ja vammaisten ryhmille yrittäjyyskoulutusta ja tukee perustettuja yrityksiä tai yritysryhmiä työnohjauksella.

Tätä työtä tukemalla, luot edellytyksiä köyhyyden poistamiselle ja uusien työpaikkojen luomiselle.

Tukesi käytetään uuden yrittäjyyskoulutuksen järjestelyihin sekä perustettujen yritysten toiminnan seurantaan ja neuvontaan.

Hankkeen tuloksena on koulutettu jo yli 1700 nuorta ja vammaista. Toimivia pienyrityksiä on nyt yli 50, ja ne työllistävät noin 750 henkilöä. Kaikkiaan hanke on tuonut toimeentulon ja lisäansioita yli tuhanteen paikalliseen talouteen.