Sympatia-keräyksen ulkomaaosuuden varoista suunnataan vuosittain 10% maailmalla tapahtuvien katastrofien uhrien auttamiseen. Tukesi mahdollistaa, että voimme katastrofin tapahduttua lähettää välittömästi varoja kriisikohteeseen. Tuen perille saamista, sekä uhrien auttamistyötä, koordinoi maailmanlaajuinen ADRA-verkosto, katastrofia lähimpänä olevien toimistojensa kautta.

Vuonna 2018 ADRA-verkosto oli mukana avustamassa 225 katastrofin uhreja. Avun vaikutuspiirissä oli noin 4,4 miljoonaa ihmistä. ADRA Finlandin katastrofirahastosta tuettiin vuonna 2019 Albanian maanjäristyksen uhreja sekä tulvien uhreja Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa.