Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ADRA Finland säätiön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä

ADRA Finland säätiö, Ketarantie 4 E, 33680 Tampere, 040 099 2953, www.adra.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Martynas Baltiejus, martynas@adra.fi, 040 777 5297.

3. Rekisterin nimi

Sympatia-keräys

4. Lahjoittaminen

Voit valita lahjoituksen tyypiksi joko kertalahjoituksen tai kuukausilahjoituksen. Lisäksi voit valita lahjoituksen kohteeksi tietyn hankkeen tai toiminnan. Lahjoitetusta summasta enintään 10 prosenttia käytetään keräyskuluihin.

Valitessasi lahjoituksen tyypiksi kuukausilahjoituksen, veloitetaan valitsemasi summa antamasi pankki-/luottokortin tililtä joka kuukauden 6. päivä.

5. Maksaminen

Verkkosivuilla tehtävien lahjoitusten maksuvälittäjänä toimii Verifone Bluecommerce, joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Verifonen verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Verifone Oy. Verifone välittää palvelun kautta tulleet lahjoitukset Adra Finland Säätiölle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lue lisää Verifonesta: https://www.verifone.com/fi/fi/verifone-ecommerce

Maksutavat

Lahjoitussivulla voit maksaa Bluecommerce-palvelun kautta verkkopankkitunnuksilla, lompakolla tai maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass sekä Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Myös Siirto -palvelun käyttö onnistuu. Suoritat maksamisen puhelimella.

6. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Sympatia-keräyksen tukijarekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleviin voidaan olla yhteydessä tukijasuhteen hoitamisen vuoksi, ja markkinoida tai tiedottaa Sympatia-keräys toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla, verkkomainonnalla tai paperipostilla. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään huolellisesti ja tietoturvallisesti, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämällä tavalla.

Tukijoilla on oikeus pyytää tarkistamaan, muuttamaan ja poistamaan itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkistamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsittelevät vain ADRA Finland säätiön omat tai rajattujen palveluntarjoajien työntekijät. Näitä palveluntarjoajia ovat asiakasjärjestelmiemme tai verkkosivualustamme toimittajat.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Tukijan etu- ja sukunimi, yhteystiedot, laskutustiedot ja maksuhistoria, luvat tai kiellot yhteydenottoihin sekä säännönmukaiset tietolähteet.

Rekisterin henkilötiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Sympatia-keräys verkkosivuilla tai tapahtumissa, tai kun tukija liittyy Sympatia-keräyksen kuukausitukijaksi tai tekee kertalahjoituksen verkkosivuilla.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa.

Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Ylläpitokumppaneilta edellytetään jatkuvaa, korkean tietoturvan käsittelytapaa. Varmuuskopiot on suojattu ja niitä ylläpidetään yhdenmukaisesti tietojärjestelmien kanssa.

Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitetulla joukolla työntekijöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän käyttäminen kuuluu. Tämän lisäksi rekisteriin on pääsy rajoitetulla joukolla palvelun kehittäjiä.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).