Koululaisten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen yrittäjyyden (Permaculture Action for Sustainable Savings And Greening Entrepreneurship for school children) PASSAGE hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvien kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä taloudellista omavaraisuutta Amurun alueella Acholissa, Pohjois-Ugandassa. ADRA Finland toteuttaa hanketta Ulkoministeriön tuella.

Amurussa asuu noin 200 000 ihmistä. Heistä yli puolet on alle 20-vuotiaita. Alue on hyvin köyhää. Acholin alueella on maan alhaisin ruokaköyhien kotitalouksien osuus, 80 % väestöstä maan keskiarvon ollessa 39 %. Alueella yläasteen ja lukion aloittamista kuvaava luku (GER) on 10 % kun maan keskiarvoluku on 39 %.

Koulutuksellisessa ja käytännönläheisessä hankkeessa on mukana 500 oppilasta 10 koulusta ja heidän vanhempansa. Koulujen lisäksi hanke toimii alueen kylissä muodostaen vanhempien ryhmiä ja yhteisöpohjaisia organisaatioita. Hankkeessa osallistujia koulutetaan yrittäjyydessä, taloudenhoidossa, ravitsemuksessa ja ympäristön suojelussa. Hankkeessa edistetään ihmisten oikeuksien toteutumista.

Oppilaita motivoidaan ottamaan vastuuta oman elämänsä ratkaisevista kysymyksistä, mahdollisuuksien mukaan irrottautumaan köyhyyden kierteestä sekä näkemään oman tulevaisuutensa tarjoamat mahdollisuudet. Säästäväisyyteen sekä sosiaaliseen vastuuseen ohjaaminen ovat osa hanketta.

Välittöminä hankkeen tuloksina on oppilaiden ja heidän vanhempiensa tietoisuus omista oikeuksistaan koulutukseen ja toimeentuloon. Heillä on hankkeen päättyessä osaamista ja tietotaitoa aloittaa omaa yritystoimintaa ja he osaavat markkinoida tuotteitaan. Kotitalouksia koulutetaan ympäristöystävälliseen ja ilmastokestävään viljelyyn.

Hankkeesta hyötyvät kohderyhmän oppilaat ja heidän kotitaloutensa, koulujen opettajat sekä alueen kylien asukkaat. Kaikkiaan hanke vaikuttaa yli 4000 ihmiseen heidän elämänsä mahdollisuuksia parantavasti.

Hankkeen paikallinen toteuttaja on ADRA Uganda, joka on toiminut maassa vuodesta 1986.