Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kautta (Empower Her) -hanke toimii naisten ja tyttöjen oikeuksien ja henkilökohtaisen koskemattomuuden hyväksi parantamalla heidän edellytyksiään omaehtoiseen ja itsenäiseen toimeentuloon. Keskeisenä työkaluna ovat nais- ja tyttöryhmien (kerhojen) muodostaminen ja ryhmissä annettava yrittäjyyskoulutus kuin myös osallistujien sosiaalinen voimaannuttaminen tietotaidon jakamisen ja tyttöjen ja naisten oman verkoston luomisen kautta.

Keniassa Migorin alueella naisten ja tyttöjen ongelmana ovat lapsi- ja teiniraskaudet, lapsi- ja teiniavioliitot, koulun keskeyttäminen ja naisten sukuelinten silpominen.

Taloudellinen ja sosiaalinen voimaannuttaminen, naisten ja tyttöjen ohjaaminen oikeuksiensa ajamiseen, työkalujen antaminen oman yritystoiminnan aloittamiseen, miesten, poikien ja kyläpäälliköiden kouluttaminen naisten ja tyttöjen oikeuksista ja verkostoituminen ovat hankkeen keskeisiä toimintatapoja.

Tarve hankkeelle nousi esiin käynnissä olevan kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa Permakulttuuri-projektin aikana. Permakulttuuri-hankkeen seurantakokouksissa paikallishallinnon virkailijat toivat esiin tarpeen juuri naisten ja tyttöjen määrän kasvattamisesta yrittäjyyskoulutuksen piirissä. Nykyisessä Permaculture -hankkeessa on mukana yli 1000 jäsentä. He ovat halukkaita tulemaan mukaan pienyritysten perustamishankekoulutuksiin. Koulutukset vievät Permaculture-hankkeessa opittuja taitoja pidemmälle yrittäjyyden toteuttamisessa.

Hankkeen keskeinen ajatus on, että naisten taloudellinen itsenäisyys sekä verkostossa syntyvä sosiaalinen voimaantuminen ovat paras tapa taistella naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi ja heidän suojelemisekseen eri muotoiselta ja kulttuuriseltakin hyväksikäytöltä. Ryhmien muodostaminen ja organisoiminen sekä niiden verkostoituminen luovat toiminnalle rakenteen ja rungon sekä jatkuvuuden. Verkosto tukee toisiaan ja kasvattaa muidenkin kiinnostusta tulla mukaan.