Maan väestöstä yli 66 % elää köyhyysrajan alapuolella. Ihmisten keskipalkka on n. 30 €/kk. Tästä johtuen yli 24 % alle 5-vuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta ja lapsikuolleisuus on korkea. Tuella autetaan mm. Kachumen, pienen maaseututaajaman yhteisön heikommassa asemassa olevien lasten koulupolkuja ja -ruokailuja. Kachumen alakoulun lisäksi Faratossa on peruskoulua vastaava opetus ja New Jeshwangin koulussa lukio. Voit halutessasi saada oman kummioppilaan.

Lisätietoja p.050 3277 300, Kaarina Villa.