Nepalin hankkeessa koulupolku ulottuu lastantarhatasolta 16 vuoden ikään asti. Rahastosta on tuettu tähän mennessä 177 oppilasta Everest Academyssä ja Esa Memorial -koulussa, maksamalla heidän koulumaksunsa kokonaan tai osittain. Lahjoitustukea on jonkin verran suunnattu myös jo koulunsa päättäneiden ammattiopintoihin.

Köyhimmille perheille jopa tällainen on vaikeaa Nepalissa, jossa vielä vuoden 2015 maanjäristyksen jäljet näkyvät.

Voit halutessasi saada oman kummioppilaan Nepalista.

Lisätietoja p. 040-5247753/ Ben Greggas