Nepalissa tukitoimet ulottuvat päiväkodista 16 vuoden ikään asti. Lahjoituksin on tuettu tähän mennessä yli 180 oppilasta Everest Academyssä ja Esa Memorial -koulussa maksamalla heidän koulumaksunsa kokonaan tai osittain. Lahjoitustukea on jonkin verran suunnattu myös jo koulunsa päättäneiden ammattiopintoihin.

Sponsorina toimiva voi halutessaan saada oman henkilökohtaisen kummioppilaan Nepalista.

Lisätietoja: 040 763 7782 / Aune Greggas.